Čerstvá káva

Indie

V Indii se káva pěstuje už od 17. století. A to jak Arabika, tak Robusta. Je vysoké kvality a vyváží se do celého světa – naopak méně kvalitní se dováží pro místní obyvatelstvo. Indická káva je známá svým speciálním způsobem přípravy, tzv. „monsooningem“. Kávová zrna se totiž dříve dovážela do Evropy na lodích, kde byla po týdny vystavena vyšší vlhkosti, čímž získala specifickou chuť. Dnes se podobné podmínky simulují působením monzunových větrů.